Soluppgång / solnedgång

Det finns olika sätt att definiera tidpunkterna för soluppgång och solnedgång. Definitionen som används här är att tidpunkten för solupp­gång är då den övre delen av solskivan skymtar vid horisonten.

   Tidpunkten för solnedgång är då solen helt har försvunnit bakom horisonten.

   Astronomiska beräkningar avser vanligen solens mittpunkt men man brukar korrigera beräkningarna så att det är solens övre rand som avses.

   Detta är en av anled­ningarna till att det kan före­komma olika tider för solens upp- och nedgång. Till exempel så använder sig "Den Svenska Almanackan" av solens mittpunkt för sina beräkningar, vilket medför att dagens längd beräknad här är något längre än den beräknad enligt "Den Svenska Almanackan".

Soldygnet

Soldygnet är uppdelat som ett pajdiagram där hela cirkeln är 24 timmar. Klockan 24:00 ligger överst och klockan 12:00 ligger underst.

   Att visa soldygnet grafiskt som en 24-timmarsklocka ger flera fördelar. Det går snabbt att bilda sig en uppfattning om hur dag respektive natt är fördelat över dygnet.

   Den aktuella tiden visas av den blinkande visaren i cirkeln. Med denna tids­angivelse inlagd ser man tydligt hur långt det är kvar av dagen eller natten. Dessa tider redovisas även i textform.
 
© prognosen.se — kontakta oss